اى اسيران آرزوها ، بس كنيد! زيرا صاحبان مقامات دنيا را تنها دندان حوادث روزگار به هراس افكند، اى مردم كار تربيت خود را خود بر عهده گيريد، و نفس را از عادت هايى كه به آن حرص دارد باز گردانيد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  آرزوی شرکت در جنگ ( خطبه شماره 12 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

12.و من كلام له (علیه السلام):لما أظفره الله بأصحاب الجمل‏ وَ قَدْ قَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ وَدِدْتُ أَنَّ أَخِي فُلَاناً كَانَ شَاهِدَنَا لِيَرَى مَا نَصَرَكَ اللَّهُ بِهِ عَلَى أَعْدَائِكَ.

1.      فَقَالَ (له (علیه السلام)[عَلِيٌّ علیه السلام ‏] أَهَوَى أَخِيكَ مَعَنَا فَقَالَ نَعَمْ قَالَ فَقَدْ شَهِدَنَا.

2.      وَ لَقَدْ شَهِدَنَا فِي عَسْكَرِنَا هَذَا [قَوْمٌ‏] أَقْوَامٌ فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَ أَرْحَامِ النِّسَاءِ .

3.      سَيَرْعَفُ بِهِمُ الزَّمَانُ وَ يَقْوَى بِهِمُ الْإِيمَانُ‏.


متن فارسی

از یک سخن آن حضرت هنگامی که خداوند اورا بر یاران جمل پیروز کرد در آن حال یکی از یارانش گفت:کاش برادرم فلانی در این نبرد بود واین پیروزی الهی تو را بر دشمنان می دید.امام فرمود:

  1. آیا میل برادرت با ماست؟ گفت:آری ، فرمود:بنا بر این با ما حضور داشته .
  2. و همانا اقوامی با ما در این لشکرمان حضور داشتند که در صلب مردان ورحم زنان هستند .
  3. و زمان های آینده آنان را به صحنه می آورد و ایمان به سبب آنان تقویت می شود.
قبلی بعدی