اى اسيران آرزوها ، بس كنيد! زيرا صاحبان مقامات دنيا را تنها دندان حوادث روزگار به هراس افكند، اى مردم كار تربيت خود را خود بر عهده گيريد، و نفس را از عادت هايى كه به آن حرص دارد باز گردانيد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  جنگ با مخالفان ( خطبه شماره 24 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

24.و من خطبة (له (علیه السلام):و هي كلمة جامعة له، فيها تسويغ قتال المخالف، و الدعوة إلى طاعة اللّه، و الترقي فيها لضمان الفوز

1.      وَ لَعَمْرِي مَا عَلَيَّ مِنْ قِتَالِ مَنْ خَالَفَ الْحَقَّ وَ خَابَطَ الْغَيَّ مِنْ إِدْهَانٍ وَ لَا إِيهَانٍ.

2.      فَاتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ وَ فِرُّوا إِلَى اللَّهِ مِنَ اللَّهِ وَ امْضُوا فِي الَّذِي نَهَجَهُ لَكُمْ .

3.      وَ قُومُوا بِمَا عَصَبَهُ بِكُمْ فَعَلِيٌّ ضَامِنٌ لِفَلْجِكُمْ آجِلًا إِنْ لَمْ تُمْنَحُوهُ عَاجِلًا.


متن فارسی

از یک خطبه آن حضرت  سخنی جامع در روا بودن جنگ با مخالفان ودعوت به طاعت خدا و بالاتر از آن تضمین پیروزی

  1. به جان خودم سوگند ،در جنگ با کسانی که به مخالفت حق برخاسته وکور کورانه قدم در گمراهی نهاده اند هیچ مداهنه وسستی نمی  ورزم.
  2. پس ای بندگان خدا ، از خداوند پروا کنید واز خدا به خدا بگریزید وبه راهی که پیش پایتان نهاده بروید .
  3. و به ادای وظیفه ای که بر شما نهاده بر خیزید،که اگر امروز به پیروزی نرسید علی ضامن پیروزی فردای شماست.
قبلی بعدی