(آنگاه كه خبر كشته شدن محمد بن ابى بكر را به او دادند فرمود) همانا اندوه ما بر شهادت او ، به اندازه شادى شاميان است، جز آن كه از آن يك دشمن ، و از ما يك دوست كم شد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   چهره ها (مروجین)  >  ملا محمد کاظم خراساني

ملا محمد کاظم خراساني

فقيه عالي مقام و مجتهد بزرگ  و مرجع عالي قدر شيعه، استاد الفقهاء و شيخ المحقيقن آخوند ملا محمد کاظم خراساني از مشاهر علماء و مجتهدين قرن چهاردهم هجري است، شهرت او در ميان جامعه تشيع بي نياز از هر گونه تعريف و توصيف است.
مرحوم آخوند خراساني رضوان الله عليه اصلا از اهل هرات بودند ولي در مشهد مقدس متولد شدند، و پس از فراگيري مقدمات علوم در مشهد مقدس عازم عتبات عاليات شدند و در آن جا به تکميل علوم و معارف مشغول شدند.
اين عالم بزرگ مرحوم شيخ مرتضي انصاري رضوان الله عليه را درک کردند و از محضر آن استاد علي مقام هم استفاده نمودند، و بعد از رحلت مرحوم مرزاي شيرازي رحمه الله عليه به مقام مرجعيت شيعه رسيدند و شهرت جهاني پيدا نمودند.
شرح زندگي علمي و سياسي آن بزرگوار بسيار مشروح و مفصل است، که در اين مختصر جاي شرح و بسط آن نيست، آن بزرگوار خطبه اول نهج البلاغه را شرح کرده است، مرحوم محمد کاظم خراساني رضوان الله عليه در سال 1329 ق در نجف اشرف درگذشت.
منبع : عزيز الله عطاردي؛ علماي خراسان و نهج البلاغه؛ص 32.