همانا خداى سبحان روزى فقراء را در اموال سرمايه داران قرار داده است، پس فقيرى گرسنه نمى ماند جز به كاميابى توانگران ، و خداوند از آنان دربارة گرسنگى گرسنگان خواهد پرسيد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  به امیران لشکر ( نامه شماره 13 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

13 .و من كتاب له (علیه السلام)  إلى أميرين من أمراء جيشه‏

  1. وَ قَدْ أَمَّرْتُ عَلَيْكُمَا وَ عَلَى مَنْ فِي حَيِّزِكُمَا مَالِكَ بْنَ الْحَارِثِ الْأَشْتَرَ فَاسْمَعَا لَهُ وَ أَطِيعَا وَ اجْعَلَاهُ دِرْعاً وَ مِجَنّاً.
  2. فَإِنَّهُ‏ مِمَّنْ لَا يُخَافُ وَهْنُهُ وَ لَا سَقْطَتُهُ وَ لَا بُطْؤُهُ عَمَّا الْإِسْرَاعُ إِلَيْهِ أَحْزَمُ وَ لَا إِسْرَاعُهُ إِلَى مَا الْبُطْءُ عَنْهُ أَمْثَلُ‏.

متن فارسی

13-به دو تن از امیران لشکر خود

(1)من بر شما و بر کسانی که تحت فرمان شما هستند مالک بن حارث اشتر را به امارت گماردم ؛ به سخن او گوش فرا دارید و فرمانش را ببرید، و او را زره و سپر خود سازید.

(2)زیرا وی از کسانی است که نه بیم سستی و لغزش و اشتباه او میرود، و نه بیم کندی او آنجا که شتاب دوراندیشانه تر است، و نه شتاب او آنجا که کندی بهتر و خردمندانه تراست.

قبلی بعدی