(عبدالله بن عباس در مسئله اى نظر داد كه امام آن را قبول نداشت و فرمود) بر تو است كه رأى خود را به من بگويى، و من باى پيرامون آن بينديشم ، آنگاه اگر خلاقى نظر تو فرمان دادم بايد اطاعت كني!
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  گریز از غفلت ( خطبه شماره 20 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

20.و من كلام له (علیه السلام):و فيه ينفر من الغفلة و ينبه إلى الفرار للّه‏

1.      فَإِنَّكُمْ لَوْ قَدْ عَايَنْتُمْ مَا قَدْ عَايَنَ مَنْ مَاتَ مِنْكُمْ لَجَزِعْتُمْ وَ وَهِلْتُمْ وَ سَمِعْتُمْ وَ أَطَعْتُمْ وَ لَكِنْ مَحْجُوبٌ عَنْكُمْ مَا قَدْ عَايَنُوا وَ قَرِيبٌ مَا يُطْرَحُ الْحِجَابُ .

2.      وَ لَقَدْ بُصِّرْتُمْ إِنْ أَبْصَرْتُمْ وَ أُسْمِعْتُمْ إِنْ سَمِعْتُمْ وَ هُدِيتُمْ إِنِ اهْتَدَيْتُمْ .

3.      وَ بِحَقٍّ أَقُولُ لَكُمْ لَقَدْ جَاهَرَتْكُمُ الْعِبَرُ وَ زُجِرْتُمْ بِمَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ وَ مَا يُبَلِّغُ عَنِ اللَّهِ بَعْدَ رُسُلِ السَّمَاءِ إِلَّا الْبَشَرُ.


متن فارسی

20 .از یک سخن آن حضرت در گریز از غفلت ، وبیداری در شتاب به سوی خدا

  1. اگر شما می دیدید آنچه مردگان شما دیدند بی تاب و وحشت زده می شدید و گوش می دادید و فرمان می بردید ، ولی آنچه آنان دیدند از شما پوشیده است   به زودی این پرده برداشته خواهد شد !
  2. به تحقیق بینایتان کرده اند اگر بنگرید، وشنواتان ساخته   اند اگر بشنوید ،وراهتان نموده اند اگر  به راه آیید .
  3. به راستی به شما می گویم : عبرت ها در نظر شما آشکار است ،وشما را با آنچه مایه ی باز ایستادن از نافرمانی است نهی کرده اند ، وپیام خدا را پس از فرشتگان آسمانی  جز به بشر به گوش آدمیان نمی  رساند .
قبلی بعدی