اى مردم، بايد خدا شما را به هنگام نعمت همانند هنگامه كيفر ، ترسان بنگرد ، زيرا كسى كه رفاه و گشايش را زمينة گرفتار شدن خويش نداند ، پس خود را از حوادث ترسناك ايمن مى پندارد و آن كس كه تنگدستى را آزمايش الهى نداند پاداشى را كه اميدى به آن بود از دست خواهد
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  شیوه رویارویی با فتنه‌ها ( حکمت شماره 1 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

1.قال [عليه السلام]: كُنْ فِى الْفِتْنةِ كابْنِ اللّبُونِ لا ظهْرٌ فيُرْكب و لا ضرْعٌ فيُحْلب؛


متن فارسی

و درود خدا بر او ، فرمود:در زمان فتنه چون بچه شتری باش که نه پشتی استوار دارد که بر آن سوار شوند، و نه پستانی شیرده که از آن بدوشند .

بعدی