با مردم آن گونه معاشرت كنيد ، كه اگر مْرديد بر شما اشك ريزند، و اگر زنده مانديد ، با اشتياق سوى شما آيند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  شیوه رویارویی با فتنه‌ها ( حکمت شماره 1 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

1.قال [عليه السلام]: كُنْ فِى الْفِتْنةِ كابْنِ اللّبُونِ لا ظهْرٌ فيُرْكب و لا ضرْعٌ فيُحْلب؛


متن فارسی

و درود خدا بر او ، فرمود:در زمان فتنه چون بچه شتری باش که نه پشتی استوار دارد که بر آن سوار شوند، و نه پستانی شیرده که از آن بدوشند .

بعدی