چون دنيا به كسى روى آورد ، نيكى هاى ديگران را به او عاريت دهد ، و چون از او روى برگرداند خوبى هاى او را نيز بربايند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  در باره ی بصره و اهل آن ( خطبه شماره 14 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

14.و من كلام ((له (علیه السلام):في مثل ذلك‏

1.      أَرْضُكُمْ قَرِيبَةٌ مِنَ الْمَاءِ بَعِيدَةٌ مِنَ السَّمَاءِ .

2.      خَفَّتْ عُقُولُكُمْ وَ سَفِهَتْ حُلُومُكُمْ .

3.      فَأَنْتُمْ غَرَضٌ لِنَابِلٍ وَ أُكْلَةٌ لِآكِلٍ وَ فَرِيسَةٌ لِصَائِلٍ‏.


متن فارسی

ازیک سخن آن حضرت باز هم در باره ی بصره و اهل آن

  1. زمین شما به آب دریا نزدیک واز باران آسمان دور است .
  2. سبک مغزید و نادان خرد .
  3. از این رو آماج تیر انداز ، لقمه ی هر خورنده و شکار  هر دام گسترید.
قبلی بعدی