آن كه جان را با طمع ورزى بپوشاند خود را پُست كرده ، و آن كه راز سختى هاى خود را آشكار سازد خود را خوار كرده ، و آن كه زبان را بر خود حاكم كند خود را بى ارزش كرده است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  در باره ی بصره و اهل آن ( خطبه شماره 14 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

14.و من كلام ((له (علیه السلام):في مثل ذلك‏

1.      أَرْضُكُمْ قَرِيبَةٌ مِنَ الْمَاءِ بَعِيدَةٌ مِنَ السَّمَاءِ .

2.      خَفَّتْ عُقُولُكُمْ وَ سَفِهَتْ حُلُومُكُمْ .

3.      فَأَنْتُمْ غَرَضٌ لِنَابِلٍ وَ أُكْلَةٌ لِآكِلٍ وَ فَرِيسَةٌ لِصَائِلٍ‏.


متن فارسی

ازیک سخن آن حضرت باز هم در باره ی بصره و اهل آن

  1. زمین شما به آب دریا نزدیک واز باران آسمان دور است .
  2. سبک مغزید و نادان خرد .
  3. از این رو آماج تیر انداز ، لقمه ی هر خورنده و شکار  هر دام گسترید.
قبلی بعدی