چون سختى ها به نهايت رسد، گشايش پديد آيد، و آن هنگام كه حلقه هاى بلا تنگ گردد آسايش فرا رسد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  ارزش دانش ( حکمت شماره 5 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

و قال [عليه السلام]: الْعِلْمُ وِراثةٌ كرِيمةٌ و الْآدابُ حُللٌ مُجدّدةٌ و الْفِكْرُ مِرْآةٌ صافِية.


متن فارسی

و درود خدا بر او ، فرمود:دانش میراثی گرانبهاست. آداب زیورهایی نو به نو است. اندیشه آینه ای صاف و صیقلی است.

قبلی بعدی