بيشترين اوقات زندگى را به زن و فرزندت اختصاص مده ، زيرا اگر زن و فرزندت از دوستان خدا باشند خدا آن ها را تباه نخواهد كرد ، و اگر دشمنان خدايند ، چرا غم دشمنان خدا را مى خوري؟!
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  تعجب از خلقت انسان ( حکمت شماره 8 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

و قال [عليه السلام]: اعْجبُوا لِهذا الْإِنْسانِ ينْظُرُ بِشحْمٍ و يتكلّمُ بِلحْمٍ و يسْمعُ بِعظْمٍ و يتنفّسُ مِنْ خرْمٍ .


متن فارسی

و درود خدا بر او ، فرمود: از این انسان در شگفت باشید که به پاره پیهی می بیند، به پاره گوشتی سخن می گوید، به پاره استخوانی می شنود و از شکافی نفس می کشد.

قبلی بعدی