شايسته نيست به سخنى كه از دهان كسى خارج شد، گمان بد ببرى ، چرا كه براى آن برداشت نيكويى مى توان داشت.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  به اشعث بن قیس حاکم آذربایجان ( نامه شماره 5 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

5 .و من كتاب له (علیه السلام)  إلى أشعث بن قيس عامل أذربيجان‏

  1. وَ إِنَّ عَمَلَكَ لَيْسَ لَكَ بِطُعْمَةٍ وَ لَكِنَّهُ فِي عُنُقِكَ أَمَانَةٌ وَ أَنْتَ مُسْتَرْعًى لِمَنْ فَوْقَكَ.
  2. لَيْسَ لَكَ أَنْ تَفْتَاتَ فِي رَعِيَّةٍ وَ لَا تُخَاطِرَ إِلَّا بِوَثِيقَةٍ وَ فِي يَدَيْكَ مَالٌ مِنْ مَالِ اللَّهِ [تَعَالَى‏] عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَنْتَ مِنْ خُزَّانِهِ حَتَّى تُسَلِّمَهُ إِلَيَّ وَ لَعَلِّي أَلَّا أَكُونَ شَرَّ وُلَاتِكَ لَكَ وَ السَّلَامُ‏.

متن فارسی

5- از یک نامه ی  آن حضرت به اشعث بن قیس حاکم آذربایجان (که از جانب عثمان بر آن سامان گمارده شده بود)

(1)این فرمانداری طعمه ای برای تونیست، بلکه امانتی به گردن نوست، و نو امانتدار مقام مافوق خود هستی.

(2) تو حق نداری که در می آن رعیت شیوه ی  استبداد پیش بگیری، و جز با دستوری محکم بیگدار به آب بزنی، مالی از مالهای خدای بزرگ در دست توست و تو از خزانه داران آن هستی تا آن را به دست من برسانی، امیدوارم به گونه ای نشود که من بدترین فرمانروایان برای تو باشم، والسلام.

قبلی بعدی