استوارى رأى با كسى است كه قدرت و دارايى دارد، با روى آوردن قدرت، روى آورد، و با پشت كردن آن روى بر تابد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  نسب یا عمل ( حکمت شماره 23 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

23 .و قال [عليه السلام]:منْ أبْطأ بِهِ عملُهُ لمْ يُسْرِعْ بِهِ نسبُه.


متن فارسی

و درود خدا بر او ، فرمود : هر که عملش سبب عقب ماندگی او شود، نسبش او را جلو نیندازد.

قبلی بعدی