صدقه دادن دارويى ثمر بخش است ، و كردار بندگان در دنيا ، فردا در پيش روى آنان جلوه گر است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  شایسته سرزنش ( حکمت شماره 15 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

و قال [عليه السلام]: ما كُلُّ مفْتُونٍ يُعاتبُ.


متن فارسی

و درود خدا بر او ، فرمود :هر فریب خورده ای شایسته ی سرزنش نیست.

قبلی بعدی