(عبدالله بن عباس در مسئله اى نظر داد كه امام آن را قبول نداشت و فرمود) بر تو است كه رأى خود را به من بگويى، و من باى پيرامون آن بينديشم ، آنگاه اگر خلاقى نظر تو فرمان دادم بايد اطاعت كني!
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  نکوهش پیروان شیطان ( خطبه شماره 7 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

7 .و من خطبة (له (علیه السلام):يذم فيها أتباع الشيطان‏

1.      اتَّخَذُوا الشَّيْطَانَ لِأَمْرِهِمْ مِلَاكاً وَ اتَّخَذَهُمْ لَهُ أَشْرَاكاً فَبَاضَ وَ فَرَّخَ فِي صُدُورِهِمْ وَ دَبَّ وَ دَرَجَ فِي حُجُورِهِمْ.

2.      فَنَظَرَ بِأَعْيُنِهِمْ وَ نَطَقَ بِأَلْسِنَتِهِمْ فَرَكِبَ بِهِمُ الزَّلَلَ وَ زَيَّنَ لَهُمُ الْخَطَلَ .

3.      فِعْلَ مَنْ قَدْ شَرِكَهُ الشَّيْطَانُ فِي سُلْطَانِهِ وَ نَطَقَ بِالْبَاطِلِ عَلَى لِسَانِهِ‏.


متن فارسی

7 .از یک خطبه ی آن حضرت در نکوهش پیروان شیطان

  1. شیطان را ملاک و پشتوانه ی خود گرفتند ، او هم آنان را دام های خود قرار داد،در سینه های آنان لانه کرد وتخم جوجه گذاشت ،ودر دامانشان لولید و پرورش یافت.
  2. پس با دیدگان آنان نگاه کرد ، وبر زبانشان سخن گفت ، آنان را بر مرکب لغزش ها نشانید ، و زشت ترین امور را در نظرشان آراست.
  3. کارشان کار کسی است که  شیطان او را در سلطنت خود شریک ساخته   ، وبر زبان او به یاوه گویی بر خاسته است.
قبلی بعدی