وقتى يكى از كارگزارانِ امام، خانة با شكوهى ساخت به او فرمود) سكه هاى طلا و نقره سر بر آورده خود را آشكار ساختند، همانا ساختن مجلل بى نيازى و ثروتمندى تو را مى رساند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

بررسی مبانی امنیت اجتماعی در نهج البلاغه

1401/03/03

به همت دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم؛مبانی «امنیت اجتماعی در نهج البلاغه» بررسی می‌شود

کرسی علمی ترویجی با موضوع تبیین مبانی «امنیت اجتماعی» در نهج البلاغه و تحقق آن در جامعه با رویکرد غفلت زدایی به همت دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کرسی علمی ترویجی با موضوع تبیین مبانی «امنیت اجتماعی» در نهج البلاغه و تحقق آن در جامعه با رویکرد غفلت زدایی به همت دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم برگزار می‌شود.

در این نشست محمد کرمی نیا به عنوان ارائه دهنده و ناقدان سیدعبدالکریم خوب بین خوش نظر و علینقی لزگی خواهند بود همچنین دبیر علمی این نشست بر عهده رحیم حاصلی است.

این نشست چهارشنبه ۴ خرداد ماه رأس ساعت ۱۰ الی ۱۲ برگزار خواهد شد.

علاقمندان برای شرکت در این نشست می‌توانند از طریق اینجا اقدام کنند.