علم دو گونه است: علم فطرى و علم اكتسابي؛ اگر هماهنگ با علم فطري نباشد سودمند نخواهد بود.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  سخنی جامع در پند و حکمت ( خطبه شماره 21 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

21.و من خطبة له (علیه السلام):و هي كلمة جامعة للعظة و الحكمة

1.      فَإِنَّ الْغَايَةَ أَمَامَكُمْ وَ إِنَّ وَرَاءَكُمُ السَّاعَةَ تَحْدُوكُمْ .

2.      تَخَفَّفُوا تَلْحَقُوا فَإِنَّمَا يُنْتَظَرُ بِأَوَّلِكُمْ آخِرُكُمْ‏.

[قال السيد الشريف أقول إن هذا الكلام لو وزن بعد كلام الله سبحانه و بعد كلام رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم)بكل كلام لمال به راجحا و برز عليه سابقا. فأما قو(له (علیه السلام)  تخففوا تلحقوا فما سمع كلام أقل منه مسموعا و لا أكثر منه محصولا و ما أبعد غورها من كلمة و أنقع نطفتها من حكمة و قد نبهنا في كتاب الخصائص على عظم قدرها و شرف جوهرها]


متن فارسی

از یک خطبه ی آن حضرت سخنی جامع در پند و حکمت

  1. هدف آخرت پیش روی شماست، ومقدمات قیامت از پشت سر شما را به پیش می راند
  2. سبکبار باشیدتا به مقصد برسید ، زیرا رفتگان  شما را نگاه داشته اند تا آیندگان شما به آنان برسند.

 مؤلف :اگر این سخن پس از سخن خدا وپیامبر صلی الله علیه وآله وسلم با هر سخنی دیپر سنجیده شود بر آن فایق آید واز آن پیشی گیرد. از این سخن که فرمود :«سبکبار باشید تا به مقصد برسید»سخنی کوتاه تر و پر محتوا تر شنیده نشده ، راستی چه سخن ژرف وحکمت آبداری !وما در کتاب «خصائص »بر گرانی و قدر و شرافت گوهر آن اشاره کرده ایم.

قبلی بعدی