اى اسيران آرزوها ، بس كنيد! زيرا صاحبان مقامات دنيا را تنها دندان حوادث روزگار به هراس افكند، اى مردم كار تربيت خود را خود بر عهده گيريد، و نفس را از عادت هايى كه به آن حرص دارد باز گردانيد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  درباره ی قتل عثمان ( خطبه شماره 30 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

30.و من كلام [خطبة]  له (علیه السلام) في معنى قتل عثمان و هو حكم له على عثمان و عليه و على الناس بما فعلوا و براءة له من دمه‏

1.      لَوْ أَمَرْتُ بِهِ لَكُنْتُ قَاتِلًا أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ لَكُنْتُ نَاصِراً .

2.      غَيْرَ أَنَّ مَنْ نَصَرَهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُولَ خَذَلَهُ مَنْ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ وَ مَنْ خَذَلَهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُولَ نَصَرَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي.

3.      وَ أَنَا جَامِعٌ لَكُمْ أَمْرَهُ اسْتَأْثَرَ فَأَسَاءَ الْأَثَرَةَ وَ جَزِعْتُمْ فَأَسَأْتُمُ الْجَزَعَ .

4.      وَ لِلَّهِ حُكْمٌ وَاقِعٌ فِي الْمُسْتَأْثِرِ وَ الْجَازِعِ‏.


متن فارسی

30.از یک سخن آن حضرت درباره ی قتل عثمان

در این سخن درباره ی عثمان وخود وکار مردم نظر داده و خود را از خون عثمان بری دانسته است

  1. اگر به کشتن او امر می کردم قاتلش بودم ،واگر از آن نهی می کردم یاورش بودم .
  2. البته کسی که او را یاری داد نمی  تواند بگوید من از کسی که اورا یاری نداد بهترم. وآن که اورا یاری نداد نمی  تواند بگوید آن که اورا یاری داد از من بهتر است.
  3. من وضع او را در چند جمله برای شما خلاصه میکنم :او بد گونه استبداد به خرج داد وشما هم بد گونه بیتابی کردید.
  4. و خداوند حکم حقی خواهد داشت در باره ی او که استبداد کرد،ودرباره ی شما که بی تابی نمودید.
قبلی بعدی