با مردم آن گونه معاشرت كنيد ، كه اگر مْرديد بر شما اشك ريزند، و اگر زنده مانديد ، با اشتياق سوى شما آيند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  تدبیر امور ( حکمت شماره 16 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

16 .و قال [عليه السلام]: تذِلُّ الْأُمُورُ لِلْمقادِيرِ حتّى يكُون الْحتْفُ فِى التّدْبِيرِ .


متن فارسی

و درود خدا بر او ، فرمود :کارها دستخوش تقدیرند تا آنجا که تدبیر سبب مرگ می شود.

قبلی بعدی