در فتنه ها چونان شتر دو ساله باش، نه پشتى دارد كه سوارى دهد و نه پستانى تا او را بدوشند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   چهره ها (حافظین)  >  خانم سميه قربانى

خانم سميه قربانى

اطلاعات در حال تکمیل است.

حافظ كل قرآن و كل نهج البلاغه