همانا خداى سبحان روزى فقراء را در اموال سرمايه داران قرار داده است، پس فقيرى گرسنه نمى ماند جز به كاميابى توانگران ، و خداوند از آنان دربارة گرسنگى گرسنگان خواهد پرسيد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  یاریگر مؤمنین ( حکمت شماره 1 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

فصل نذكر فيه شيئا من غريب كلامه المحتاج إلى التفسير

1 [و من كلامه (علیه السلام) المتضمن ألفاظا من الغريب تحتاج إلى تفسير قوله (علیه السلام)  في حديثه‏] و في حديثه (علیه السلام)

فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ ضَرَبَ يَعْسُوبُ الدِّينِ بِذَنَبِهِ فَيَجْتَمِعُونَ إِلَيْهِ كَمَا يَجْتَمِعُ قَزَعُ الْخَرِيفِ‏.

[قال الرضي [رحمه الله تعالى‏]- [يعسوب الدين‏] اليعسوب السيد العظيم المالك لأمور الناس يومئذ و القزع قطع الغيم التي لا ماء فيها]


متن فارسی

1. و درود خدا بر او ، فرمود : هر گاه زمانش فرار سد (يعسوب) دین با پیروانش به راه افتد، و آنان نزد او گرد آیند چنان که «قزع» پاییزی به هم می پیوندند.

مؤلف: «یعسوب» یعنی سرور و مهتر قوم که درآن روز کارهای مردم را به دست دارد. و «قزع» پارههای ابری است که باران در آن نباشد.

بعدی