دعوت كنندة بى عمل، چون تير انداز بدون كمان است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  ناتوانترین افراد ( حکمت شماره 12 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

12.و قال [عليه السلام]: أعْجزُ النّاسِ منْ عجز عنِ اكْتِسابِ الْإِخْوانِ و أعْجزُ مِنْهُ منْ ضيّع منْ ظفِر بِهِ مِنْهُمْ.


متن فارسی

و درود خدا بر او ، فرمود :ناتوان ترین مردم کسی است که از یافتن دوست ناتوان باشد و ناتوان تر از او کسی است که دوستی را که یافته از دست بدهد.

قبلی بعدی