(مردمى را در مرگ يكى از خويشاوندانشان چنين تسليت گفت) مْردن از شما آغاز نشده ، و به شما نيز پايان نخواهد يافت. اين دوست شما به سفر مى رفت، اكنون پنداريد كه به يكى از سفرها رفته ؛ اگر او باز نگردد شما به سوى او خواهيد رفت.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  نتیجه بر طرفی ( حکمت شماره 18 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

18 . و قال [عليه السلام]: فِى الّذِين اعْتزلُوا الْقِتال معهُ خذلُوا الْحقّ و لمْ ينْصُرُوا الْباطِل.


متن فارسی

و درود خدا بر او ، فرمود : درباره ی کسانی که از همراهی با او در جنگ کناره گرفته بودند فرمود: حق را تنها گذاشتند و باطل را هم یاری نکردند.

قبلی بعدی