آبروى تو چون يخى جامد است كه در خواست آن را قطره قطره آب مى كند، پس بنگر كه آن را نزد چه كسى فرو مى ريزي؟.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  روانشناختی ( حکمت شماره 26 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

26 .و قال [عليه السلام]: ما أضْمر أحدٌ شيْئاً إِلّا ظهر فِى فلتاتِ لِسانِهِ و صفحاتِ وجْهِهِ .


متن فارسی

و درود خدا بر او ، فرمود : هیچ کس چیزی را در دل نهان نمی دارد مگر آنکه در سخنان ناسنجیده و رنگ رخساره اش آشکار می شود.

قبلی بعدی