(عبدالله بن عباس در مسئله اى نظر داد كه امام آن را قبول نداشت و فرمود) بر تو است كه رأى خود را به من بگويى، و من باى پيرامون آن بينديشم ، آنگاه اگر خلاقى نظر تو فرمان دادم بايد اطاعت كني!
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  آرزوی بیهوده ( حکمت شماره 19 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

19 . [و قال [عليه السلام]: منْ جرى فِى عِنان أملِهِ عثر بِأجلِهِ].


متن فارسی

و درود خدا بر او ، فرمود : [هرکس عنان آرزوی خود رها سازد و در پی آن بتازد، اجلش فرارسد و پایش را بلغزاند].

قبلی بعدی