سينه خردمند صندوق راز اوست و خوشرويى وسيله دوست يابى ، و شكيبايى ، گورستان پوشاننده عيب هاست . و يا فرمود : پرسش كردن وسيله پوشاندن عيب هاست ، و انسان از خود راضى ، دشمنان او فراوانند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  استفاده از فرصتها ( حکمت شماره 21 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

21 .و قال [عليه السلام]:قُرِنتِ الْهيْبةُ بِالْخيْبةِ و الْحياءُ بِالْحِرْمانِ و الْفُرْصةُ تمُرُّ مرّ السّحابِ فانْتهِزُوا فُرص الْخيْر.


متن فارسی

و درود خدا بر او ، فرمود : ترس قرین نومیدی است و شرم بی جا موجب محرومی است. فرصت چون ابر می گذرد پس فرصت های نیک را غنیمت شمارید.

قبلی بعدی