(آنگاه كه خبر كشته شدن محمد بن ابى بكر را به او دادند فرمود) همانا اندوه ما بر شهادت او ، به اندازه شادى شاميان است، جز آن كه از آن يك دشمن ، و از ما يك دوست كم شد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  شکر واقعی ( حکمت شماره 13 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

13.و قال [عليه السلام]: إِذا وصلتْ إِليْكُمْ أطْرافُ النِّعمِ فلا تُنفِّرُوا أقْصاها بِقِلّةِ الشُّكْرِ.


متن فارسی

و درود خدا بر او ، فرمود :هرگاه سرآغاز نعمت ها به شما رسید دنباله ی آن را با کم سپاسی گریز ندهید.

قبلی بعدی