(از امام پرسيدند: اگر دُرِ خانة مردى را به رويش بندند، روزى او از كجا خواهد آمد ؟ فرمود) از آن جايى كه مرگ او مى آيد!.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  شکر واقعی ( حکمت شماره 13 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

13.و قال [عليه السلام]: إِذا وصلتْ إِليْكُمْ أطْرافُ النِّعمِ فلا تُنفِّرُوا أقْصاها بِقِلّةِ الشُّكْرِ.


متن فارسی

و درود خدا بر او ، فرمود :هرگاه سرآغاز نعمت ها به شما رسید دنباله ی آن را با کم سپاسی گریز ندهید.

قبلی بعدی