دست نيافتن به گناه نوعى عصمت است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  صندوقچه اسرار ( حکمت شماره 6 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

و قال [عليه السلام]: صدْرُ الْعاقِلِ صُنْدُوقُ سِرِّهِ و الْبشاشةُ حِبالةُ الْمودّةِ و الِاحْتِمالُ قبْرُ الْعُيُوبِ.

و رُوِي أنّهُ قال فِى الْعِبارةِ عنْ هذا الْمعْنى أيْضاً الْمسْألةُ (المسالمةُ) خِباءُ الْعُيُوبِ و منْ رضِي عنْ نفْسِهِ كثُر السّاخِطُ عليْهِ.


متن فارسی

و درود خدا بر او ، فرمود:سینه ی عاقل صندوقچه ی اسرار اوست. خوشرویی دام دوستی است. بردباری گور عیب هاست.

و روایت شده که آن حضرت در همین معنی فرموده است: صلح جویی سرپوش عیب هاست. - هر که از خود راضی باشد دشمنانش فراوان شوند.

قبلی بعدی