اى مردم، بايد خدا شما را به هنگام نعمت همانند هنگامه كيفر ، ترسان بنگرد ، زيرا كسى كه رفاه و گشايش را زمينة گرفتار شدن خويش نداند ، پس خود را از حوادث ترسناك ايمن مى پندارد و آن كس كه تنگدستى را آزمايش الهى نداند پاداشى را كه اميدى به آن بود از دست خواهد
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  پیش از شروع جنگ جمل ( خطبه شماره 31 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

31.و من كلام ((له (علیه السلام):لما أنفذ عبد الله بن عباس إلى الزبير يستفيئه إلى طاعته قبل حرب الجمل‏

1.      لَا تَلْقَيَنَّ طَلْحَةَ فَإِنَّكَ إِنْ تَلْقَهُ تَجِدْهُ كَالثَّوْرِ عَاقِصاً قَرْنَهُ يَرْكَبُ الصَّعْبَ وَ يَقُولُ هُوَ الذَّلُولُ .

2.      وَ لَكِنِ الْقَ الزُّبَيْرَ فَإِنَّهُ أَلْيَنُ عَرِيكَةً .

3.      فَقُلْ لَهُ يَقُولُ لَكَ ابْنُ خَالِكَ عَرَفْتَنِي بِالْحِجَازِ وَ أَنْكَرْتَنِي بِالْعِرَاقِ فَمَا عَدَا مِمَّا بَدَا.

[قال السيد الشريف و هو (علیه السلام) أول من سمعت منه هذه الكلمة أعني فما عدا مما بدا]


متن فارسی

از یک سخن آن حضرت پیش از شروع جنگ جمل هنگامی که عبدالله بن عباس را نزد  زبیر فرستاد تا او را به اطاعت حضرتش باز گرداند

  1. با طلحه دیدار مکن ،زیرا اگر دیدارش کنی اورا چون گاوی بینی که شاخش را کج نموده (وآماده ی جنگ است)،بر مرکب چموش می نشیند و گوید رام است .
  2. ولی با زبیر دیدار کن ،زیرا آرام تر ونرم خوتر است.
  3. به او بگو :پسر دایی ات می گوید :در حجازم شناختی ودر عراقم انکار کردی ! چه رخ داد که تو را از بیعت خود منصرف ساخت ؟

 مؤلف آن حضرت اولین کسی است که این جمله ی (کوتاه و پر معنی ):فما عدا مما بدا از او شنیده شده است.

قبلی بعدی