(مردمى را در مرگ يكى از خويشاوندانشان چنين تسليت گفت) مْردن از شما آغاز نشده ، و به شما نيز پايان نخواهد يافت. اين دوست شما به سفر مى رفت، اكنون پنداريد كه به يكى از سفرها رفته ؛ اگر او باز نگردد شما به سوى او خواهيد رفت.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   چهره ها (شارحین)  >  هادي بن حسين بن محسن بیرجندي

هادي بن حسين بن محسن بیرجندي

مولي هادي بن حسين بن محسن بیرجندي در سال 1277 متولد شد و در نزد پدرش مقدمات علوم را فرا گرفت، او در سال 1299 به سامراء مهاجرت کرد و در محضر مبارک آيه الله مجدد میرزاي شيرازي رضوان الله عليه به کسب علم و فقاهت مشغول شد.
بعد از درگذشت ميرزاي شيرازي با سيد اسماعيل صدر به کربلا برگشتند، در سال 1319 قمري امير قائن او را به قائن طلبيد، او هم به قائن رفت و در آن جا به وظائف شرعيه مشغول شد، او بر عهد نامه مالک اشتر شرحي نوشته که در سال 1355 ق در تهران چاپ شده است، شارح در سال 1366 درگذشت.
 منبع : عزيز الله عطاردي؛ علماي خراسان و نهج البلاغه؛ص33