آبروى تو چون يخى جامد است كه در خواست آن را قطره قطره آب مى كند، پس بنگر كه آن را نزد چه كسى فرو مى ريزي؟.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  توصیه های نیکو به فرزند ( حکمت شماره 38 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

38.و قال [عليه السلام]::لِابْنِهِ الْحسنِ [عليه السلام]: يا بُنيّ احْفظْ عنِّى أرْبعاً و أرْبعاً لا يضُرُّك ما عمِلْت معهُنّ إِنّ أغْنى الْغِنى الْعقْل.

و أكْبر الْفقْرِ الْحُمْقُ و أوْحش الْوحْشةِ الْعُجْبُ و أكْرم الْحسبِ حُسْنُ الْخُلُق.

 يا بُنيّ إِيّاك و مُصادقة الْأحْمقِ فإِنّهُ يُرِيدُ أنْ ينْفعك فيضُرّك و إِيّاك و مُصادقة الْبخِيلِ فإِنّهُ يقْعُدُ عنْك أحْوج ما تكُونُ إِليْهِ و إِيّاك و مُصادقة الْفاجِرِ فإِنّهُ يبِيعُك بِالتّافِهِ و إِيّاك و مُصادقة الْكذّابِ فإِنّهُ كالسّرابِ يُقرِّبُ عليْك الْبعِيد و يُبعِّدُ عليْك الْقرِيب.


متن فارسی

 آن حضرت به فرزندش امام حسن(علیه السلام) فرمود: پسرم! دو تا چهارچیز را از من به خاطر بسپار، که تا به آنها عمل می کنی زیانی به تو نرسد: بی نیازترین بی نیازی عقل است. 

 بزرگ ترین نیازمندی حماقت است، و ترسناک ترین ترس و تنهایی خودبینی است، و گرامی ترین مایه ی افتخار خوش خلقی است.

پسرم! از دوستی با احمق بپرهیز که می خواهد به تو سود برساند اما زیان می رساند و از دوستی با بخیل بپرهیز، زیرا در حساس ترین اوقات که به او نیازمند شوی یاریش را از تو دریغ می دارد. و از دوستی با تبهکار بپرهیز چرا که تو را به اندک چیزی می فروشد و از دوستی با دروغگو بپرهیز زیرا که او چون سراب است دور را بر تو نزدیک و نزدیک را بر تو دور جلوه می دهد.

قبلی بعدی