بزرگ ترين عيب آن كه چيزى را در خوددارى، بر ديگران عيب بشمار!
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   چهره ها (شارحین)  >  يحي بن حميد طائي بخاري

يحي بن حميد طائي بخاري

او يکي از فضلاء و دانشمندان زمان خود بوده و کتاب‏هاي زيادي تاليف و تصنيف کرده است او، اصلا از خراسان بوده و پدران او در بخارا زندگي مي‏ کرده ‏اند، از حالات و زندگي او معلوم مي‏ گردد که وي در علوم و معارف اسلامي و ادبيات مهارت کامل داشته است.
او اديبي توانا و شاعري مشهور بوده و در علم قرائت هم تبحر داشته و مدتي هم با پدرش به تجارت مشغول بوده است و در فقه اماميه نيز مسلط بوده و به عنوان يک فقيه شهرت داشته است، از حالات و خصوصيات او معلوم مي‏ شود که وي مردي شجاع و عالمي قوي و مبارز بوده است.
او به خاطر علم و دانشي که داشته به مراکز قدرت خود را نزديک کرده و در افکار حاکمان و واليان منطقه شام و حلب تاثير داشته، و از اين جهت علماء عامه و مخالفان مذهب اهل بيت عليهم السلام با وي به مخالفت برخاسته‏اند و او را با عناوين واهي متهم مي‏ ساخته ‏اند.
ابن حجر عسقلاني در کتاب لسان الميزان او را عنوان کرده و از علوم و ادب وي شمه‏ اي را ذکر مي‏کند و گويد: او آثار زيادي تاليف کرد که از آن جمله معادن الذهب في تاريخ حلب و شرح نهج ‏البلاغه در شش مجلد و فضائل الائمه در چهار مجلد و سلک النظام در تاريخ شام مي‏ باشند.
ياقوت حموي نيز او را ملاقات کرده و گويد: او مدعي علم ادب و فقه و اصول بر مباني و مذهب اماميه مي‏باشد، و کسب و کار خود را تاليف و تصنيف قرار داده است و با کتابت و استنساخ زندگي خوبي دارد، و روزگار خود را در اشتغال به تاليف مي‏گذراند.
همان گونه که ذکر شد وي کتابي در شرح نهج‏ البلاغه نوشته بود و ياقوت آن را در شش مجلد نوشته است، ولي با کمال تاسف از اين شرح هيچ گونه خبري نيست و دست روزگار آن را نابود کرده است، و از آثار ديگر او نيز اطلاعي در دست نمي‏ باشد.
ابوالفضل يحي بن حميد بخاري در شهر حلب از ابو جعفر محمد بن علي بن شهر آشوب مازندراني صاحب مناقب علوم و فقه اهل بيت را فرا گرفت و ظاهر بن سلطان صلاح الدين ايوبي را مدح گفت و در سلک شاعران او قرار گرفت و در سال 630 وفات کرد.

 منبع : عزيز الله عطاردي؛ علماي خراسان و نهج البلاغه؛ص 26.