وقتى يكى از كارگزارانِ امام، خانة با شكوهى ساخت به او فرمود) سكه هاى طلا و نقره سر بر آورده خود را آشكار ساختند، همانا ساختن مجلل بى نيازى و ثروتمندى تو را مى رساند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  ارزش بخشندگی ( حکمت شماره 53 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

53 .و قال [عليه السلام]:  السّخاءُ ما كان ابْتِداءً فأمّا ما كان عنْ مسْألةٍ فحياءٌ و تذمُّمٌ .


متن فارسی

و درود خدا بر او ، فرمود :  بخشندگی آن است که ابتداء صورت گیرد. اما بخشندگی پس از درخواست یا از روی شرم است و یا از بیم بدگویی دیگران.

قبلی بعدی