مردم ستمكار را سه نشان است: با سركشى به مافوق خود ستم روا دارد، و به زير دستان خود با زور و چيرگى ستم مى كند، و ستمكاران را يارى مى دهد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  گفتن نمی دانم ( حکمت شماره 85 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

85.و قال [عليه السلام]:منْ ترك قوْل لا أدْرِى أُصِيبتْ مقاتِلُهُ .


متن فارسی

 و درود خدا بر او ، فرمود :  هر که گفتن "نمی دانم" را وانهد خود را به کشتن دهد.

قبلی بعدی