(از امام پرسيدند: اگر دُرِ خانة مردى را به رويش بندند، روزى او از كجا خواهد آمد ؟ فرمود) از آن جايى كه مرگ او مى آيد!.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  فاعل خیر و شر ( حکمت شماره 32 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

32 .و قال [عليه السلام]: فاعِلُ الْخيْرِ خيْرٌ مِنْهُ و فاعِلُ الشّرِّ شرٌّ مِنْهُ .


متن فارسی

و درود خدا بر او ، فرمود : نیکوکار از کار نیکویش بهتر است و بدکار از کار بدش بدتر.

قبلی بعدی