(عبدالله بن عباس در مسئله اى نظر داد كه امام آن را قبول نداشت و فرمود) بر تو است كه رأى خود را به من بگويى، و من باى پيرامون آن بينديشم ، آنگاه اگر خلاقى نظر تو فرمان دادم بايد اطاعت كني!
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  فاعل خیر و شر ( حکمت شماره 32 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

32 .و قال [عليه السلام]: فاعِلُ الْخيْرِ خيْرٌ مِنْهُ و فاعِلُ الشّرِّ شرٌّ مِنْهُ .


متن فارسی

و درود خدا بر او ، فرمود : نیکوکار از کار نیکویش بهتر است و بدکار از کار بدش بدتر.

قبلی بعدی