اى مردم، بايد خدا شما را به هنگام نعمت همانند هنگامه كيفر ، ترسان بنگرد ، زيرا كسى كه رفاه و گشايش را زمينة گرفتار شدن خويش نداند ، پس خود را از حوادث ترسناك ايمن مى پندارد و آن كس كه تنگدستى را آزمايش الهى نداند پاداشى را كه اميدى به آن بود از دست خواهد
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  فاعل خیر و شر ( حکمت شماره 32 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

32 .و قال [عليه السلام]: فاعِلُ الْخيْرِ خيْرٌ مِنْهُ و فاعِلُ الشّرِّ شرٌّ مِنْهُ .


متن فارسی

و درود خدا بر او ، فرمود : نیکوکار از کار نیکویش بهتر است و بدکار از کار بدش بدتر.

قبلی بعدی