(مردمى را در مرگ يكى از خويشاوندانشان چنين تسليت گفت) مْردن از شما آغاز نشده ، و به شما نيز پايان نخواهد يافت. اين دوست شما به سفر مى رفت، اكنون پنداريد كه به يكى از سفرها رفته ؛ اگر او باز نگردد شما به سوى او خواهيد رفت.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  فاعل خیر و شر ( حکمت شماره 32 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

32 .و قال [عليه السلام]: فاعِلُ الْخيْرِ خيْرٌ مِنْهُ و فاعِلُ الشّرِّ شرٌّ مِنْهُ .


متن فارسی

و درود خدا بر او ، فرمود : نیکوکار از کار نیکویش بهتر است و بدکار از کار بدش بدتر.

قبلی بعدی