آبروى تو چون يخى جامد است كه در خواست آن را قطره قطره آب مى كند، پس بنگر كه آن را نزد چه كسى فرو مى ريزي؟.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   چهره ها (مروجین)  >  حسن بن يعقوب نيشابوري

حسن بن يعقوب نيشابوري

دومين شخصي که در خراسان به تبليغ و ترويج نهج ‏البلاغه مشغول شد و آن را بصورت درسي درآورد و در مجالس و محافل علمي آن را قرائت مي‏کرد حسن بن يعقوب فرزند همان يعقوب بن احمد نيشابوري بود که شرح مختصري زا پدرش ذکر شد.
اين حسن نهج ‏البلاغه را از پدرش استماع کرده وبراي شاگردانش در مجالس حديث نقل مي‏کرد و اجازه روايت آن را به شاگردان مي‏داد، علي بن زيد بيهقي در کتاب معارج نهج البلاغه، درباره حسن بن يعقوب نيشابوري گويد:
پدرم نهج‏البلاغه را از حسن بن يعقوب فرا گرفت و اجازه نقل آن را دريافت کرد، و من هم از پدرم روايت مي‏کنم، و نهج ‏البلاغه را نزد پدرم خواندم، حسن بن يعقوب نيز مانند پدرش چند بيت درباره نهج ‏البلاغه گفته که ذيلا آن‏ها را نقل مي‏کنيم:
نهج ‏البلاغه روض جاده درر
نهج ‏البلاغه درج ضمنه درر
نهج ‏البلاغه و شي حا که صنع
من دون موشيه الترقوب و الحبر
او جونه ملئت عطرا اذا فتحت
خيشو مها فغمت ريح لها ذفر
صدقتکم سادتي و الصدق من عادتي
و هذه شيمه ما عابها بشر
صلي الا له علي بحر او اذيه‏
رمت به نحوها مالا لاالقمر
نگارنده گويد: از اين پدر و پسر که در خراسان قرن پنجم و ششم به ترويج و تبليغ نهج ‏البلاغه پرداختند و اين کتاب مقدس را به حوزه ‏هاي علمي و تدريس و تحقيق آوردند، و از معاندان و حسودان نهراسيدند، هيچ ترجمه و شرح حالي در تذکره ‏ها و کتب رجال نيامده است.
تنها ماخذي که از آن‏ها در دست مي‏باشد شرح نهج ‏البلاغه علي بن زيد ابوالحسن بيهقي مي‏ باشد، که شارح از آن دو نفر به عنوان شيخ خود ياد مي‏کند، و شيخ آغا بزرگ طهراني رضوان الله عليه نيز در طبقات اعلام شيعه قرن پنجم و ششم گفته علي بن زيد را نقل مي‏کند و معلوم است که در جائي ديگر ذکري از آن‏ها نيست، البته ياقوت در معجم الادباء از يعقوب بن احمد بطور اختصار نام برده است.

 منبع : عزيز الله عطاردي؛ علماي خراسان و نهج البلاغه؛ص 10.