با مردم آن گونه معاشرت كنيد ، كه اگر مْرديد بر شما اشك ريزند، و اگر زنده مانديد ، با اشتياق سوى شما آيند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  شریح بن هانی ( نامه شماره 56 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

56 .و من [كلام‏] وصية له  (علیه السلام)  وصى [به‏] بها شريح بن هانئ لما جعله على مقدمته إلى الشام‏

  1. اتَّقِ اللَّهَ فِي كُلِّ [مَسَاءٍ وَ صَبَاحٍ‏] صَبَاحٍ وَ مَسَاءٍ وَ خَفْ عَلَى نَفْسِكَ الدُّنْيَا الْغَرُورَ وَ لَا تَأْمَنْهَا عَلَى حَالٍ.
  2. وَ اعْلَمْ أَنَّكَ إِنْ لَمْ تَرْدَعْ نَفْسَكَ عَنْ كَثِيرٍ مِمَّا تُحِبُّ مَخَافَةَ [مَكْرُوهِهِ‏] مَكْرُوهٍ سَمَتْ بِكَ الْأَهْوَاءُ إِلَى كَثِيرٍ مِنَ الضَّرَرِ فَكُنْ لِنَفْسِكَ مَانِعاً رَادِعاً وَ [لِنَزَوَاتِكَ‏] لِنَزْوَتِكَ عِنْدَ الْحَفِيظَةِ وَاقِماً قَامِعاً.

متن فارسی

56-از یک سفارش آنحضرت به شریح بن هانی هنگامی که او را فرمانده مقدمه ی  سپاه خود قرار داد.

(1)در هر شبانه روز خدا پرواکن، از دنیای فریبنده بر خورد بترس و در هیچ حال او ایمن مباش.

(2) و بدان که اگر از ترس اینکه مبادا امر ناخوشایندی به تو برسد نفس خود را   از بسیاری از خواسته هایش باز نداری، هواها و هوس ها تو را به زیان های بسیاری سوق خواهل داد. پس خود مانع بازدارنده ای برای خویش باش، و حرکتهای نا سنجیده ات را به هنگام خشم مقهور و سرکوب کن.

قبلی بعدی