پاكدامنى زيور تهيدستى ، و شكر گزارى زيور بى نيازى (ثروتمندى) است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   چهره ها (محققین)  >  عزيزالله جوينى

عزيزالله جوينى

ولادت

دكتر عزيزالله جوينى در سال 1304 در يكى از روستاهاى پايين جلگه اسفرائين به نام كلاته على، پاى در جهان نهاد.

تحصيلات

عزيزالله جوينى از سن سه چهار سالگى تحصيلات خود را در محضر پدر آغاز كرد. سپس پدرش وى را به دبستانى كه در اركان باز شده بود فرستاد و تا كلاس پنجم خواند. پس از آن به واسطه پيشامدهايى چند سالى در تحصيل وى وقفه ايجاد شد. وى از نوجوانى تحصيلات حوزوى خود را آغاز كرد و در محضر شيخ هاشم قزوينى و ميرزا جواد آقاى تهرانى تحصيل كرد. وى بعدها در دانشكده ادبيات مشغول به تحصيل شد.

اساتيد

عزيزالله جوينى از نوجوانى تحصيلات حوزوى خود را آغاز كرد و در محضر شيخ هاشم قزوينى و ميرزا جواد آقاى تهرانى تحصيل كرد. ايشان درباره آن دوران چنين مى گويد"استادهائى كه در حضورشان به فراگيرى علوم پرداختم ميرزا جواد آقاى تهرانى و آشيخ هاشم قزوينى هستند. در اواخر دوران طلبگى شبانه علوم جديد شامل فيزيك و جبر را نزد اساتيد برجسته همچون آقاى مستوفى در مشهد، و در تهران حضور شخصى داراى دكترى اتم شناسى فرا گرفتم تا آنجا كه دانشهاى آموخته شده را تدريس مى كردم".

 سوابق علمى

عزيزالله جوينى»، قرآن‌پژوه و مترجم نهج‌البلاغه و از اساتيد رشته زبان و ادبيات فارسى در دانشگاه تهران، از جمله كسانى است كه دستى در حوزه فعاليتهاى قرآنى به ويژه تفاسير داشته است. وى علاوه بر دارا بودن تحصيلات دانشگاهى در رشته ادبيات، تا مقطع دكترا، تحصيلات حوزوى را تا سرحد خارج نزد اساتيدى نظير شيخ هاشم قزوينى، ميرزا جواد آقاى تهرانى و علوم تفسيرى را نزد آيت الله گلپايگانى و شيخ حسن على تلمذ نموده است. نامبرده هم اكنون به عنوان استاد دانشكده ادبيات دانشگاه تهران مشغول به فعاليت هاى آموزشى و پژوهشى مى باشد.

فعاليتهاى آموزشى

 دكتر عزيزالله جوينى پس از طى تحصيلات دانشگاهى به سمت استاديار استخدام شد.وى هم اكنون عضو هيئت علمى و از اساتيد رشته زبان و ادبيات فارسى در دانشگاه تهران مى باشد.

چگونگى عرضه آثار : دكتر عزيزالله جوينى بيش از 80 مقاله علمى درباره‌ ابيات شكل فردوسى، حافظ و ناصرخسرو و نقد كتاب و ترجمه از عربى به فارسى و ترجمه از زبان انگليسى نوشته و منتشر كرده است. همچنين وى چندين رساله در علوم قرآن دارد كه عبارتند از : نقط المصاحف، املاء‌ القرآن،‌ لهجه قريش در قرآن، و وزن در اسلوب قرآن. آثار چاپ شده وى عبارتند از : ـ تصحيح و فقه تفسير مفردات قرآن ـ تصحيح تفسير فسقى در دو جلد ـ تصحيح فرهنگ مجموعه الفرس ـ تصحيح فرهنگ عربى به فارسى ،‌ مصادراللغه ـ تصحيح نهج البلاغه ـ تصحيح و شرح خلاصه خمسه نظامى ـ تأليف نبرد انديشه ها در حماسه رستم و اسفنديار، شرح ابيات، برابرى متن ها و تصحيح شاهنامه

تاليفات

1.برابرى متن ها

2.تصحيح شاهنامه

3.تصحيح مجموعه الفرس

4.تصحيح نهج البلاغه چاپ دانشگاه تهران

5.تفسير نسفي

6. شرح ابيات

7.نبرد انديشه ها در حماسه رستم و اسفنديار

وفات

عزيزالله جويني،  محقق و مصحح نسخ خطي،در 25 بهمن‌ماه 1391در پي يك دوره بيماري دعوت حق را لبيك گفت.