دانش، ميراثى گرانبها ، و آداب ، زيورهاى هميشه تازه ، و انديشه ، آيينه اى شفاف است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   چهره ها (شارحین)  >  احمد بن محمد و بري خوارزمي

احمد بن محمد و بري خوارزمي

او يکي از شارحان نهج ‏البلاغه در قرن ششم هجري مي‏باشد، و بري يکي از متکلمان عصر خود بوده و موضوعات نهج ‏البلاغه را از نظر کلامي مورد بررسي و تحقيق قرار مي‏دهد، او مشکلات و معضلات اين کتاب را مقدس را بروش اهل کلام تفسير مي‏کند و آن‏ها را بيان مي‏نمايد
متاسفانه از اين عالم جليل القدر که از او بعنوان امام و بري ياد مي‏ کنند در تذکره‏ ها نامي نيست و ماهر چه کوشش کرديم عنواني از وي بدست نياورديم او معاصر ابوالحسن علي بن زيد بيهقي شارح نهج ‏البلاغه مي‏ باشد و بيهقي در کتاب خود معارج نهج ‏البلاغه گويد:
از کسانيکه نام او را شنيده و کتاب و نوشته او را ديده ولي خودش را تاکنون نديده ‏ام امام احمد بن محمد وبري خوارزمي ملقب به شيخ جليل مي‏باشد، او مشکلات نهج‏ البلاغه را شرح کرده و من در اين کتاب از شرح او استفاده مي‏کنم، و سخنان او را نقل مي‏نمايم و او را مي‏ستايم.
نگارنده گويد: شر ح امام و بري خوارزمي در قرن ششم هجري در ميان اهل علم و ادب مشهور بوده، علاوه بر علي بن زيد بيهقي قطب الدين کيذري و علي بن ناصر سرخسي هم از آن استفاده کرده و در شرح خود بر نهج ‏البلاغه سخنان او را نقل مي‏کنند.

 منبع : عزيز الله عطاردي؛ علماي خراسان و نهج البلاغه؛ص 13.