ستودن بيش از آنچه كه سزاوار است نوعى چاپلوسى ، و كمتر از آن ، درماندگى يا حسادت است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  زیور تهیدستی و توانگری ( حکمت شماره 68 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

68 .و قال [عليه السلام]: الْعفافُ زِينةُ الْفقْرِ و الشُّكْرُ زِينةُ الْغِنى .


متن فارسی

 و درود خدا بر او ، فرمود : خویشتن داری زیور تهیدستی و شکرگزاری زیور توانگری است.

قبلی بعدی