در فتنه ها چونان شتر دو ساله باش، نه پشتى دارد كه سوارى دهد و نه پستانى تا او را بدوشند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  روانشناختی ( حکمت شماره 26 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

26 .و قال [عليه السلام]: ما أضْمر أحدٌ شيْئاً إِلّا ظهر فِى فلتاتِ لِسانِهِ و صفحاتِ وجْهِهِ .


متن فارسی

و درود خدا بر او ، فرمود : هیچ کس چیزی را در دل نهان نمی دارد مگر آنکه در سخنان ناسنجیده و رنگ رخساره اش آشکار می شود.

قبلی بعدی