استوارى رأى با كسى است كه قدرت و دارايى دارد، با روى آوردن قدرت، روى آورد، و با پشت كردن آن روى بر تابد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  رسیدن به مرگ ( حکمت شماره 74 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

74 .و قال [عليه السلام]:نفسُ الْمرْءِ خُطاهُ إِلى أجلِهِ.


متن فارسی

و درود خدا بر او ، فرمود :  نفس های آدمی گام های او به سوی مرگ است.

قبلی بعدی