روز انتقام گرفتن از ظالم سخت تر از ستمكارى بر مظلوم است
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  توانگری و تهیدستی ( حکمت شماره 56 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

56 .و قال [عليه السلام]: الْغِنى فِى الْغُرْبةِ وطنٌ و الْفقْرُ فِى الْوطنِ غُرْبةٌ .


متن فارسی

و درود خدا بر او ، فرمود :  توانگری در غربت، وطن است و تهیدستی در وطن، غربت است.

قبلی بعدی