اى مردم، بايد خدا شما را به هنگام نعمت همانند هنگامه كيفر ، ترسان بنگرد ، زيرا كسى كه رفاه و گشايش را زمينة گرفتار شدن خويش نداند ، پس خود را از حوادث ترسناك ايمن مى پندارد و آن كس كه تنگدستى را آزمايش الهى نداند پاداشى را كه اميدى به آن بود از دست خواهد
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  انواع صبر ( حکمت شماره 55 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

55 : و قال [عليه السلام]: الصّبْرُ صبْرانِ صبْرٌ على ما تكْرهُ و صبْرٌ عمّا تُحِبُّ .


متن فارسی

و درود خدا بر او ، فرمود : صبر بر دو گونه است: یکی صبر بر آنچه خوش نمی داری و دیگر صبر از آنچه دوست میداری.

قبلی بعدی