آن كه جان را با طمع ورزى بپوشاند خود را پُست كرده ، و آن كه راز سختى هاى خود را آشكار سازد خود را خوار كرده ، و آن كه زبان را بر خود حاكم كند خود را بى ارزش كرده است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  انواع صبر ( حکمت شماره 55 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

55 : و قال [عليه السلام]: الصّبْرُ صبْرانِ صبْرٌ على ما تكْرهُ و صبْرٌ عمّا تُحِبُّ .


متن فارسی

و درود خدا بر او ، فرمود : صبر بر دو گونه است: یکی صبر بر آنچه خوش نمی داری و دیگر صبر از آنچه دوست میداری.

قبلی بعدی