(عبدالله بن عباس در مسئله اى نظر داد كه امام آن را قبول نداشت و فرمود) بر تو است كه رأى خود را به من بگويى، و من باى پيرامون آن بينديشم ، آنگاه اگر خلاقى نظر تو فرمان دادم بايد اطاعت كني!
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  انواع صبر ( حکمت شماره 55 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

55 : و قال [عليه السلام]: الصّبْرُ صبْرانِ صبْرٌ على ما تكْرهُ و صبْرٌ عمّا تُحِبُّ .


متن فارسی

و درود خدا بر او ، فرمود : صبر بر دو گونه است: یکی صبر بر آنچه خوش نمی داری و دیگر صبر از آنچه دوست میداری.

قبلی بعدی