دعوت كنندة بى عمل، چون تير انداز بدون كمان است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  یاد مرگ ( حکمت شماره 44 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

44 .و قال [عليه السلام]:طُوبى لِمنْ ذكر الْمعاد و عمِل لِلْحِسابِ و قنِع بِالْكفافِ و رضِي عنِ اللّهِ .


متن فارسی

و درود خدا بر او ، فرمود : خوشا به حال کسی که یاد معاد باشد و برای روز حساب کار کند و به روزی لازم قناعت ورزد و از خداوند خشنود باشد.

قبلی بعدی