عمرى كه خدا از فرزند آدم پوزش را مى پذيرد شصت سال است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  یادی از خباب بن ارت ( حکمت شماره 43 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

43.و قال [عليه السلام]:فِى ذِكْرِ خبّابِ بْنِ الْأرتِّ :يرْحمُ اللّهُ خبّاب بْن الْأرتِّ فلقدْ أسْلم راغِباً و هاجر طائِعاً و قنِع بِالْكفافِ و رضِي عنِ اللّهِ و عاش مُجاهِدا.


متن فارسی

  به هنگام یاد از خباب بن ارت فرمود: خداوند خباب بن ارت را رحمت کند که با رغبت اسلام آورد و به خواست خود هجرت کرد و به روزی لازم قناعت ورزید و از خداوند خشنود بود و مجاهد زیست.

قبلی بعدی