از نافرمانى خدا در خلوت ها بپرهيزيد، زيرا همان كه گواه است، داورى مى كند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  نکوهش عجب و غرور ( حکمت شماره 46 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

46 .و قال [عليه السلام]:  سيِّئةٌ تسُوءُك خيْرٌ عِنْد اللّهِ مِنْ حسنةٍ تُعْجِبُك .


متن فارسی

 و درود خدا بر او ، فرمود : گناهی که آزرده خاطرت سازد، نزد خدا بهتر است از کار نیکی که به خودپسندیت اندازد.

قبلی بعدی