آن كه جان را با طمع ورزى بپوشاند خود را پُست كرده ، و آن كه راز سختى هاى خود را آشكار سازد خود را خوار كرده ، و آن كه زبان را بر خود حاكم كند خود را بى ارزش كرده است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  نکوهش عجب و غرور ( حکمت شماره 46 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

46 .و قال [عليه السلام]:  سيِّئةٌ تسُوءُك خيْرٌ عِنْد اللّهِ مِنْ حسنةٍ تُعْجِبُك .


متن فارسی

 و درود خدا بر او ، فرمود : گناهی که آزرده خاطرت سازد، نزد خدا بهتر است از کار نیکی که به خودپسندیت اندازد.

قبلی بعدی