با مردم آن گونه معاشرت كنيد ، كه اگر مْرديد بر شما اشك ريزند، و اگر زنده مانديد ، با اشتياق سوى شما آيند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  قدرت و بخشندگی ( حکمت شماره 52 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

52.و قال [عليه السلام]:أوْلي النّاسِ بِالْعفْوِ أقْدرُهُمْ علي الْعُقُوبةِ.


متن فارسی

و درود خدا بر او ، فرمود : سزاوارترین مردم به گذشت کردن کسی است که بر عقوبت تواناتر باشد.

قبلی بعدی