مردم ستمكار را سه نشان است: با سركشى به مافوق خود ستم روا دارد، و به زير دستان خود با زور و چيرگى ستم مى كند، و ستمكاران را يارى مى دهد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  قدرت و بخشندگی ( حکمت شماره 52 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

52.و قال [عليه السلام]:أوْلي النّاسِ بِالْعفْوِ أقْدرُهُمْ علي الْعُقُوبةِ.


متن فارسی

و درود خدا بر او ، فرمود : سزاوارترین مردم به گذشت کردن کسی است که بر عقوبت تواناتر باشد.

قبلی بعدی