استوارى رأى با كسى است كه قدرت و دارايى دارد، با روى آوردن قدرت، روى آورد، و با پشت كردن آن روى بر تابد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  قدرت و بخشندگی ( حکمت شماره 52 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

52.و قال [عليه السلام]:أوْلي النّاسِ بِالْعفْوِ أقْدرُهُمْ علي الْعُقُوبةِ.


متن فارسی

و درود خدا بر او ، فرمود : سزاوارترین مردم به گذشت کردن کسی است که بر عقوبت تواناتر باشد.

قبلی بعدی