مردم ستمكار را سه نشان است: با سركشى به مافوق خود ستم روا دارد، و به زير دستان خود با زور و چيرگى ستم مى كند، و ستمكاران را يارى مى دهد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  عقل، جهل ،ادب و مشاوره ( حکمت شماره 54 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

54 .و قال [عليه السلام]:   لا غِنى كالْعقْلِ و لا فقْر كالْجهْلِ و لا مِيراث كالْأدبِ و لا ظهِير كالْمُشاورةِ.


متن فارسی

و درود خدا بر او ، فرمود : هیچ بی نیازی مانند عقل نیست ، و هیچ تهیدستی مانند جهل نیست ،و هیچ میراثی مانند ادب نیست و هیچ یاوری مانند مشورت نیست.

قبلی بعدی