بيشترين اوقات زندگى را به زن و فرزندت اختصاص مده ، زيرا اگر زن و فرزندت از دوستان خدا باشند خدا آن ها را تباه نخواهد كرد ، و اگر دشمنان خدايند ، چرا غم دشمنان خدا را مى خوري؟!
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  عقل، جهل ،ادب و مشاوره ( حکمت شماره 54 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

54 .و قال [عليه السلام]:   لا غِنى كالْعقْلِ و لا فقْر كالْجهْلِ و لا مِيراث كالْأدبِ و لا ظهِير كالْمُشاورةِ.


متن فارسی

و درود خدا بر او ، فرمود : هیچ بی نیازی مانند عقل نیست ، و هیچ تهیدستی مانند جهل نیست ،و هیچ میراثی مانند ادب نیست و هیچ یاوری مانند مشورت نیست.

قبلی بعدی