دانش، ميراثى گرانبها ، و آداب ، زيورهاى هميشه تازه ، و انديشه ، آيينه اى شفاف است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  سفارش به عبدالله بن عباس ( نامه شماره 76 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

76 .و من وصية له (علیه السلام)  لعبد الله بن العباس عند استخلافه إياه على البصرة

  1. سَعِ النَّاسَ بِوَجْهِكَ وَ مَجْلِسِكَ وَ حُكْمِكَ وَ إِيَّاكَ وَ الْغَضَبَ فَإِنَّهُ طَيْرَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ .
  2. وَ اعْلَمْ أَنَّ مَا قَرَّبَكَ مِنَ اللَّهِ يُبَاعِدُكَ مِنَ النَّارِ وَ مَا بَاعَدَكَ مِنَ اللَّهِ يُقَرِّبُكَ مِنَ النَّارِ.

متن فارسی

76- از یک سفارش آن حضرت به عبدالله بن عباس هنگامی که او را در بصره به جای خود نهاد

(1)مردم را به هنگامی که دیدار می کنی و با آنان در مجلس می نشینی و می آن آنان حکم می دهی مشمول لطف خویش ساز. و از خشم بپرهیز که آن نشان سبک مغزی از سوی شیطان است.

(2) و بدان که هرچه تو را به خدا نزدیک کند از آتش دور می سازد، و هرچه از خدادور سازد به آتش نزدیک می گرداند.

قبلی بعدی