اگر بندة خدا اجل و پايان كارش را مى ديد، با آرزو و فريب آن دشمنى مى ورزيد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  زمان انجام مستحبات ( حکمت شماره 39 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

39.و قال [عليه السلام]: لا قُرْبة بِالنّوافِلِ إِذا أضرّتْ بِالْفرائِض.


متن فارسی

 و درود خدا بر او ، فرمود : با مستحبات نمی توان به خدا نزدیک شد اگر به واجبات زیان رساند.

قبلی بعدی