(مردمى را در مرگ يكى از خويشاوندانشان چنين تسليت گفت) مْردن از شما آغاز نشده ، و به شما نيز پايان نخواهد يافت. اين دوست شما به سفر مى رفت، اكنون پنداريد كه به يكى از سفرها رفته ؛ اگر او باز نگردد شما به سوى او خواهيد رفت.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  در باره ی بصره و اهل آن ( خطبه شماره 14 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به حکمت مورد نظر، شماره حکمت را وارد کنید

متن عربی

14.و من كلام ((له (علیه السلام):في مثل ذلك‏

1.      أَرْضُكُمْ قَرِيبَةٌ مِنَ الْمَاءِ بَعِيدَةٌ مِنَ السَّمَاءِ .

2.      خَفَّتْ عُقُولُكُمْ وَ سَفِهَتْ حُلُومُكُمْ .

3.      فَأَنْتُمْ غَرَضٌ لِنَابِلٍ وَ أُكْلَةٌ لِآكِلٍ وَ فَرِيسَةٌ لِصَائِلٍ‏.


متن فارسی

ازیک سخن آن حضرت باز هم در باره ی بصره و اهل آن

  1. زمین شما به آب دریا نزدیک واز باران آسمان دور است .
  2. سبک مغزید و نادان خرد .
  3. از این رو آماج تیر انداز ، لقمه ی هر خورنده و شکار  هر دام گسترید.
قبلی بعدی